Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
4. ÜNİTE KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
 1. Kur’an-ı Kerim’de hangi konulardan bahsedildiğini araştırınız. 2. Kıssa sözcüğünün anlamını sözlüklerden öğreniniz. 3. Sabırla ilgili atasözleri araştırarak defterinize yazınız. 4. Kur’an-ı Kerim mealinden Kureyş suresini bularak nelerden bahsedildi- ğini defterinize yazınız. 88 • Öğrenme sürecinde Kur’an kıssalarında kazandırılmak istenen temel ahlaki değerlere vurgu yapılacaktır. • Bu ünitede açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular sorularak, sözlük çalışması, kavram haritaları, sözlü ve yazılı anlatım, tartışma yaptırılarak, çalışma ve araştırma kâğıtları ile performans görevi kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 3. Öğrencileriniz bu ünitenin kazanımları ile ilgili olarak şunları yaşamış olabilirler. Ünite süre- since bunlardan da yararlanabilirsiniz: – Öğrenciler Kur’an-ı Kerim hakkında 4 ve 5. sınıflarda bilgi sahibi olmuşlardır. Dolayısıyla Kur’an ile ilgili olarak genel anlamda önbilgilere sahiptirler. – Öğrenciler, küçüklükten itibaren anne ve babalarından ve yakın çevrelerinden birçok hika- ye dinlemiş olabilirler. – Hz. Eyüp kıssasını daha önce dinlemiş veya bununla ilgili film seyretmiş olabilirler. 4. Bu ünitede öğrencilerinizin öğrenecekleri sure, Kureyş suresidir. Öğrencilerinize üniteye başlamadan önce bu sureyi nasıl öğrenecekleri konusunda yönlendirmelerde bulununuz