Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım

İslam dini, Müslümanlara, kötülüklerden sakınmanın yanı sıra bu tür davranışlar karşısında duyarsız kalmamayı da öğütlemiştir. Onlardan iyilikleri yaygınlaştırmalarını, kötülükleri engelleme- lerini de istemiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.”(1) buyrulur. Peygamberimiz de “Sizden biriniz bir kötülük işlendiğini görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle düzeltmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”(2) buyurarak Müslümanların kötü davranışlar karşısında duyarsız kalmaması gerektiğini belirtmiştir. OKUYALIM, YORUMLAYALIM “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız…” (Âl-i İmrân suresi, 110. ayet.) • Ayet mealinde sözü edilen kimselerin özellikleri nelerdir? • Ayet mealinde övülen davranışların önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Toplumda düzenin sağlanma- sı, kötülüklerin önlenmesine bağlı- dır. Bu yüzden toplumda yaşayan her birey kötü davranışlar karşısın- da duyarlı olmalıdır. İnsanlar bazen kötü davranışlar sergileyebilirler. Örneğin; trafikte başkalarının hak- larını gözetmezler, insanlara kırıcı sözler söylerler. Bir ürünü değe- rinden fazlasına satmaya çalışırlar. Kalitesiz veya bozuk ürünleri satar- lar. Arkadaşlarını alaya alırlar. Top- lumun ortaklaşa kullandığı yerleri kirletip buralardaki eşyalara zarar verirler. Bu tür davranışlar da doğal olarak başkalarını rahatsız eder. Toplumda var olan bu ve benzeri kötü davranışları görmezlikten gelmek, onların daha fazla yaygınlaşmasına neden olur. Bu yüzden öncelikle tanıdıklarımızı, dost ve arkadaşlarımızı kötü davranışlarından vazgeçmeleri için uyarmalıyız. Kötü davranışlara engel olmak İslam’ın biz insanlara verdiği önemli görevlerdendir. Bu, aynı zamanda kendimizin ve çevremizdekilerin mutluluğu açısından da önemlidir. Bu yüzden kötülüklerle mücadele etmeliyiz. Kötülük yapan kişileri uygun bir şekilde uyarmalıyız. Bunların zararlarını anlat- malı, çevremizdekilerin kötülük yapmalarını engellemeliyiz.