Felâk Suresi ve Anlamı

Dualarınızda Allah’tan neler diler, nelere karşı yardım istersiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Felâk suresi, adını ilk ayette geçen “felâk” kelimesinden alır. Kendinden sonra gelen Nâs sure- siyle birlikte “iki koruyucu” anlamında “Muavvizeteyn” olarak da adlandırılır. Çünkü bu surelerde Allah’a sığınmamız istenerek onun bizi koruyacağı vurgulanır. Peygamberimizin de kötülüklerden korunmak için bu sureleri okuduğu ve okunmasını istediği bildirilir.

Felâk suresinin okunuşu ve anla- mı şöyledir:
 Kazanım 6. Felâk suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Süre: 2 ders saati.
 Okunuşu Bismillâhirrahmânirrahîm.
 Kul eûzü birabbil felâk. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım). De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karan- lığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlereüfürüpbüyüyapanüfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabb’ine sığınırım.