Hicret Olayı

DÜŞÜNELİM Sizce, yaşadıkları bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalan insanlar ne gibi sıkıntılarla karşılaşabilirler? Mekkeli Müslümanlar, müşriklerin baskı ve işkencelerinden iyice bunalmışlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz, Müslümanlara, Medine’ye göç etmelerini söyledi. Müslümanlar evlerini, mallarını, mülklerini geride bırakarak gizlice Medine’ye göç etmeye başladılar. Mekke’de Peygamberimizle birlikte Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve birkaç Müslüman kalmıştı. Bu durum, Mekkeli müşrikleri tedirgin etti. Onlar, Peygamberimizin de Medine’ye hicret etmesiyle İslam dininin hızla yayılacağından korkuyor- lardı. Bu yüzden Peygamberimizin Medine’ye gitmesini engellemek istiyorlardı. Mekkeli müşrikler Peygamberimizi öldürerek İslam dinini tamamen ortadan kaldırmaya karar verdiler. Araplar arasında kan davalarının yaygın olması nedeniyle Peygamberimizi öldürme göre- vini kimse tek başına yapmak istemedi. Bu nedenle onu her kabileden seçilecek birer kişinin birlikte saldırarak öldürmesini planladılar.(1) Yüce Allah, onların bu planını Peygamberimize haber verdi ve onun Medine’ye göç etmesini istedi. Peygamberimiz durumu yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e iletti. Onun da kendisiyle birlikte hicret edeceğini, bunun için hazırlanmasını bildirdi. Hz. Ali’yi evine çağır- dı. Ona, kendisinde bulunan emanetleri vererek bunları sahiplerine teslim etmesini ve Medine’ye gelmesini söyledi. Bu sırada Peygamberimizi öldürmek isteyen Mekkeliler, onun evinin önünde top- landılar ve evden çıkmasını beklediler. Peygamberimizin, evden ayrıldığını kimseye hissettirmemek için o gece onun yatağına Hz. Ali yattı. Böylece Hz. Ali, Peygamberimizi korumak için büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği gösterdi. Peygamberimiz geceleyin Kur’an-ı Kerim okuyarak gizlice evden çıktı. Onu kimse görmedi. Hz. Ebu Bekir’in evine giderek onu aldı ve Medine’ye gitmek için birlikte yola çıktılar. Müşrikleri yanıltmak için Medine yönüne değil, ters yöndeki Sevr Dağı’na doğru gittiler. Sabaha kadar evin önünde bekleyen Mekkeli müşrikler, sabahleyin onun yatağında Hz. Ali’yi görünce şaşırdılar. Durumu anlayınca hemen Peygamberimizin peşine düştüler. Sevgili Peygamberimiz, yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte Mekke yakınlarındaki Sevr Mağa- rası’nda üç gün gizlendi. Onu aramaya çıkan Mekkeliler, iz sürücüler sayesinde mağaranın önüne kadar geldiler. Ancak mağaranın ağzına bir örümcek ağ örmüş, bir güvercin de yuva yapıp yumurta- sını bırakmıştı. Bunu gören Mekkeli müşrikler, içerde kimsenin olamayacağını düşünerek mağaraya girmeden geri döndüler. Bu sırada Hz. Ebu Bekir, yakalanacaklarını düşünerek korkmuştu. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre Peygamberimiz de “…Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir…”(2) diyerek onu cesaretlendirdi.