11. Sınıflar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

11. Sınıflar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

1-Hz. Aişe(RA)’ya Hz.Muhammed (SAV)’in ahlakı sorulduğunda O nasıl bir cevap vermiştir?

2- Hz.Muhammed (SAV)’in peygamber olmadan önceki lakabı ne idi?

3- Hz.Muhammed (SAV)’in işleri kolaylaştırmakla ilgili hadisini yazınız.

4- Hz.Muhammed (SAV)’in Hayvanlara merhametini kısaca açıklayınız.

5- Müşriklerin Ebu Talip aracılığı ile kendisine getirilen birtakım ayrıcalıklar karşısında ,islama davetten vazgeçme teklifine Hz.Muhammed (SAV) nasıl cevap vermiştir?

6-Ehl-i Beyt ne demektir?Kimlerden oluşur.

7- Hz.Muhammed (SAV)’in Kabe hakemliğini kısaca açıklayınız.

8- Hz.Muhammed (SAV) Mekke’yi fethedince Mekke halkına nasıl davranmıştır.

9-“Münafığın belirtisi içtür; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. hadisini tamamlayınız.

10-Salat-ü Selam’ı yazınız.