SABAH TEVBE DUASIYLA GÜNE BAŞLAYANLAR İÇİN DUA ZAMANI

Allah’ım! Ey niteleyenlerin nitelemesi kendisini tarif etmeyen! Ey ümitlilerin ümidi kendisinden öteye geçmeyen! Ey iyilik yapanların mükâfatı katında
zayi olmayan! Ey ibadet edenlerin korkusunun nihayeti! Ve ey takvalıların haşyetinin ereği!
Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir türlü kurtulamayan, Şeytan’a yenik düşerek emirlerini
yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak
yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz,
bol ihsanını yadsıyan kimse gibi, ancak hidayet gözü
açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra
kendine ettiği zulümlerin farkına varan, Rabbine
muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin
ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunçolduğunu anlayan, daha sonra utanarak ama umutla
sana gelen, reddetmeyeceğinden emin olarak isteğini sana bildiren, içtenlikle korkudan sana yönelen,
senden gayrisinden umudunu kesen, senden gayrisinin korkusunu kalbinden atan, yakarır hâlde karşına dikilen, önünde boynunu bükerek bakışını yere
diken, izzetin karşısında alçalarak başını aşağı indiren, huzuunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin
sırlarını sana açan, huşuunun belirtisi olarak sayısını
senin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken; zevki geçici, vebali kalıcı olan bildiğin büyük günahlarından, katında kendisini rezil eden çirkin işlerinden
sana sığınan, cezalandırdığın takdirde adaletinden
şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabilecek Kerim Rab olduğunun bilincinde olarak, acıyıp
affettiğin takdirde de affının büyüklüğüne şaşırmayan biri olarak sana yalvarıyorum.
Allah’ım! Sen; “Beni çağırın, size icabet edeyim.) buyurarak dua etmemizi emretmiş, icabet vaadinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana
yalvarıyor ve icabetini bekliyorum!
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve suçumu itiraf ederek seninle karşılaştığım gibi, mağfiretinle
benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi,
günahların yıktığı yerden beni kaldır, yücelt. Benden
intikam almakta ağır davrandığın gibi, örtünle beni
ört Allah’ım! Emirlerine itaatte niyetime sebat ver. Sana
kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalar kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün
zaman kendi dinin ve peygamberin Muhammed’in
–selâm olsun ona– dini üzere öldür beni.
Allah’ım! Buradan sana yönelerek büyük ve küçük
günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski
ve yeni sürçmelerimden; günah lâfı etmeyen, günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe
ediyorum.
Sen, Kitabının muhkem ayetinde, kullarından tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceğini tövbe edenleri sevdiğini söylemişsin. O hâlde, vadettiğin gibi tövbemi kabul et;
garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet; şart koştuğun
gibi sevgini benim için gerekli kıl.
Ey Rabbim! Ben de sana; hoşlanmadığın işe geri dön-meme, kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları
terk etme sözü veriyorum.
Allah’ım! Sen, yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O
hâlde, benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni
sevdiğin işlere yönelt.
Allah’ım! Hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü
kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün
önünde, unutmayan ilmindedir. Allah’ım! Kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver;
kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır; omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru.
Allah’ım! Hiç kuşku yok, senin koruman olmazsa,
tövbeme bağlı kalamam; senin gücün olmazsa, hatalardan sakınamam. O hâlde, yeterli bir güçle benigüçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni koruman altına al.
Allah’ım! Tövbe ettikleri hâlde daha sonra tövbelerini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınırım. Şu
hâlde, bu tövbemi, ardından tövbeye ihtiyaç duyma
yacağım, geçmişteki günahların izlerini yok edecek,gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak
bir tövbe kıl.
Cahilliğimden dolayı senden özür diliyorum. Kötü işlerimi bana bağışlamanı istiyorum. O
hâlde, lütfunla rahmetinin kapsamına al beni; kereminle (günahlara karşı) bağışıklık örtüsüyle ört
beni.Allah’ım! Her uzvumu ayrı ayrı senin cezalandırmalarından koruyacak, zalimlerin korktukları acıklıazaplarına duçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle,
iradene ters düşen, sevginin dışında kalan düşüncelerimden, bakışlarımdan, konuşmalarımdan tövbeedip sana yöneliyorum.