GÜNE HAYIRLA BAŞLAMA DUASI Güne Bu Duayla Başlayalım! - SABAH DUASI

(Allah’ım!) Bu (gün), yeni bir gündür; tanıklık etmeye hazır bir şahittir. Güzel işler yaparsak, övgüyle bizimle vedalaşır; kötü işler yaparsak, yergiyle bizden
ayrılır.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onunla (günle) iyi birlikteliği bize nasip et; bir suç işleyerek, küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak
kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi koru. Bize
bu günde bol bol iyilikler yaz; kötülüklerden arındır ve onun (günün) iki ucunun arasını hamd, şükür,
mükâfat, birikim, lütuf ve ihsan ile doldur.
Allah’ım! Pek değerli yazıcı meleklerine bizden
yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır; amel defterlerimizi iyiliklerimizle doldur; bizi onların yanında
rüsva etme.
Allah’ım! Bize bu günün saatlerinin her bir saatinde
kullarından bir pay, şükründen bir nasip ve meleklerinden bir doğruluk tanığı ayır.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi
önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan
ve bütün yönlerimizden koru. Bu koruman, bizi sana
karşı günah işlemekten alıkoysun, sana itaat etmeye
sevk etsin, sevgini celp etsin.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu
günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terk etmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya,
marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, İslâm’ın bekçiliğini yapmaya,
batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya
muvaffak et.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu günü
yaşadığımız en kutlu gün, birlikte olduğumuz en
faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı vakit kıl.
Bizi bütün yaratıklarının arasında üzerlerinden gece
ve gündüz geçen en hoşnut, verdiğin nimetlere en
çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebatlı ve sakındırdığın yasaklardan en çok kaçınan kullarından kıl.
Allah’ım! Ben bu günde, bu saatte, bu gecede ve bulunduğum bu yerde, seni tanık tutuyorum ve tanık
olarak sen yetersin; göğü, yeri, onlarda yerleştirdiğin
meleklerini ve diğer yaratıklarını da tanık tutuyorum ki ben, şuna şehadet etmekteyim: Sen Allah’sın;
senden başka ilâh yoktur. Adaleti ayakta tutarsın; hükmünde adilsin; kullarına şefkatlisin; mülkün
maliki ve sahibisin; yaratıklarına pek merhametlisin. (Yine şehadet etmekteyim ki:) Muhammed senin
kulun, resulün ve yaratıkların içinde seçip beğendiğin kimsedir. Peygamberlik görevini ona yükledin,
lâyıkıyla yerine getirdi; ümmetini öğütlemesini emrettin, öğütledi.
Allah’ım! Yaratıklarından herhangi birine ettiğin en
çok salâtı Muhammed ve Âline eyle; kullarından
herhangi birine verdiğin en iyi şeyi bizden taraf ona
ver ve peygamberlerinden herhangi birine ümmetinden taraf verdiğin en iyi ve en değerli ödülü bizden
taraf ona ver. Hiç şüphesiz, sen büyük nimetlerle
ihsan edensin; büyük günahları bağışlayansın; sen
her merhametliden daha merhametlisin. O hâlde,
Muhammed ve onun tertemiz, seçkin ve asil Âline
salât eyle.

Sabah Duası, Güne Bu Duayla Başlayalım
Güne Bu Duayla Başlayalım! – SABAH DUASI
Güne Başlarken Okunacak Dua