BU DUA İLE SEMA KAPILARI AÇILSIN GÖNLÜMÜZ İNŞİRAH BULSUN AMİN

BU DUA İLE SEMA KAPILARI AÇILSIN GÖNLÜMÜZ İNŞİRAH BULSUN AMİN
Ey Rahman ü Rahîm, celâl ve ikram sahibi, Hayy u Kayyûm olan Allahım! Nimetinin
zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü
gazabından Sana sığınıyorum.
Allahım! Enkaz altında kalmaktan Sana sığınırım. Düşmekten ve yuvarlanmaktan Sana
sığınırım. Boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan Sana sığınırım. Ölüm esnasında
şeytanın çarpmasından Sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından
sokulmuş olarak ölmekten de yine Sana sığınırım.
Allahım! Huy, amel, arzu ve hastalıkların kötü olanlarından Sana sığınırım.
Allahım! Borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve insanların başıma gelen
musibetlere sevinmesinden Sana sığınırım. Her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik,
korkaklık, cimrilikten, yine borç altında ezilmek ve insanlara mağlup olmaktan Sana
sığınıyorum. Faydasız ilimden, ürperti duymayan kalbden, işitilmeyen duadan,
doymayan nefisten, açlıktan -ki o ne kötü bir arkadaştır-, hıyanetten -ki o ne kötü bir
sırdaştır-, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, erzel-i ömre düşüp
bunamaktan, Deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana
sığınıyorum Allahım.
Allahım! Senden, her zaman âh u enînlerle yakaran, Sana karşı saygı ile dopdolu ve
her zaman Senin yoluna yönelen kalbler dileniyoruz.
Allahım! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, mağfiretinin vesilelerini, her türlü
günahtan uzak durmayı, her türlü iyiliğe muvaffak kılınmayı, Cennet’e nâil ve
Cehennem’den âzâd olmayı diliyoruz.
Ne olur, bilerek ya da bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı bağışla Allahım!
Allahım! Senden, yapıp ettiklerimde beni en doğruya hidayet etmeni diliyor ve
nefsimin şerrinden Sana sığınıyorum.
Allahım! Beni azîz kıl, eksiklerimi gider, bana rızık ihsan et, beni salih amellere ve
güzel ahlâka ilet. İlet ki, bunların salih olanına ancak Sen iletir, kötülerinden de ancak
Sen uzak tutarsın.
Allahım! Cüzzam, alaca ve benzeri kötü hastalıklardan Sana sığınıyorum.
Allahım! Ciddi ya da şaka olarak, hataen veya bilerek yaptığım kusurlarımı, işlediğim
günahlarımı mağfiret buyur. Biliyorum ki, o kusurların hepsi bende vardır. Beni
ihsanlarının bereketinden mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan eyleme.
Allahım! Günahlarımızı, zulüm ve haksızlıklarımızı, şaka ile ya da ciddi olarak,
kasten veya hata yoluyla işlediğimiz kusurlarımızı mağfiret eyle. Bütün kusurlarımızı
bağışla. Bağışla ki, o kusurların hepsi bizde vardır.
Allahım! Her işimin esası olan dinimi, içinde geçimim olan dünyamı ve döneceğim
yer olan âhiretimi ıslah buyur. Hayatımı her türlü hayırları artırmaya, ölümümü de
bütün şerlerden kurtulup huzura ermeye vesile eyle.
Allahım! Yaşamam hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Vefatım hayırlı olduğunda da
verdiğin can emanetini al.
Rabbim! Lehimde olan hususlarda bana inayet et, aleyhime olacak şeylerde değil.
Bana yardım et, düşmanlarıma değil. Düşmanlarımın benim için hazırladıkları tuzakları
boz ve onlara aleyhimde tekrar komplo kurma imkânı verme. Beni dosdoğru yola ilet ve
o y