YA BARİ' 213 ADET Esma'ül Hüsna Dinle

El- Bari’: İşte başarıya ermek için okunur. Günlük zikir sayısı 213’tür. Bu esmanın zikredilme vakti sabah ve ikindidir.