NEFİS MUHASEBESİNE VAR MISINIZ MUTLAKA İZLEYİN

Bizim için çok önemli olan bir insanla bir günümüzü geçirdiğimizi hayal edelim. Gün boyunca sürekli bizimle olan
bu kişinin yanında son derece hassas ve dikkatli davranacak, isteklerini en güzel şekilde karşılamaya çalışacak, hata
yapmamak ve kendimizi bu kişiye sevdirmek için telaşlanacağız. Allah’tan daha önemli hiç kimse yoktur hayatta. Her
anımızda bizimle olan, memnun edilmeyi ve sevilmeyi en
çok hak eden Allah’tır. Ancak bu gerçeğin kavranmadığı bir
hayatta, Allah yokmuş gibi yaşanır.
Muhtemelen günümüz insanının en temel inanç problemi, Allah’ın varlığı yokluğu meselesinden çok, Allah hakkında doğru bir anlayışa sahip olunmamasıdır. Yani Allah’ın
varlığına inanmamıza rağmen çoğu zaman sanki Allah yokmuş gibi yaşamamızdır.
Bu durum da en az yaratılışın bunca mucizevi deliline rağmen bir yaratıcının varlığının inkâr edilebilmesi kadar hayret
edilecek bir durumdur. Allah’ın varlığının yaşamımız üzerinde kayda değer bir etkisinin bulunmamasını, birilerinin bir
yerlerde bulunuyor olması gibi Allah’ın da öylesine bir yerlerde bulunuyor gibi algılanmasını anlamak mümkün değildir.
Allah ya var ya da yoktur. Yoksa zaten mesele yoktur. Değişen ya da değişmesi gereken bir şey de yoktur. Ama varsa
ve buna inanıyorsak sanki yokmuş ya da varlığı önemsizmiş
gibi davranmamız mümkün değildir.
Allah’ın varlığına inanıyorsak, Allah’tan daha önemli
hiç kimse, hiçbir şey olamaz hayatta. Tüm yaşam, o yaşamı
verene göre yaşanır:
“De ki: Benim tüm istek ve arzum, bütün ibadetlerim,
hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir.”
(Enam Suresi 162)
Emre Dorman // Kendini Kınayan Nefis
-26-
İnsan için dünya hedeflerinin en büyüğü Allah’ın rızasının en güzel şekilde kazanılmasıdır. Tüm planların bir gün
yok olacaklar üzerine kurulması son derece anlamsızdır. Ancak Allah varsa anlam vardır. Değer vardır. Her şey Allah’ın
varlığı ve rızasıyla anlam ve değer kazanır.
Ey nefsim!
Unutma ki Allah’ın karşısında sen bir hiçsin! Sahip
olduğun değeri sana Allah verdi. Teslim ol ve şükret
ki hak edesin sana verilen değeri. Allah sana o değeri,
kendisine nankörlük edesin diye vermedi.
Allah’ı gerektiği gibi, yani şanına yaraşır şekilde kavrayıp takdir edebilmenin yolu, âlemlere hidayet rehberi olarak
göndermiş olduğu kutsal mesajı Kuran’ı en güzel şekilde anlayıp yaşamaktan geçer.
Kuran bize peygamberleri örnek almamızı söyler. Peygamberlerin örnek alındığı bir yaşam, Allah’ın ayetlerinin
en doğru ve en güzel şekilde içselleştirildiği bir yaşamdır.
Gerçek anlamda iman ve erdem sahibi olabilmemiz için,
Allah’ın talimatlarına en güzel şekilde uymamız gerekir. Allah, bizi iyi ve güzel olana sevk edecek hayat rehberimizi
bize bildirmiştir. Allah, gerçek anlamda iman etmek isteyen
samimi kullarına, üstün bir hayat tarzı olan örnek bir ahlaka
sahip erdemli kişilerden olmayı teklif etmiştir. Biz ise çoğu
zaman Allah’ın teklifini dikkate almayarak nefsimizi rehber
edinmiş ve yanlış bir hayat tarzı benimsemişizdir. Bu yüzden
Kuran ayetleri sorar bize:
Emre Dorman // Kendini Kınayan Nefis
-27-
“Hakikat buyken (ey insanlar), bu gidiş nereye?”
(Tekvir Suresi 26)
Ey nefsim!
İman edip erdemli bir hayat yaşamaksa niyetin,
Allah’a gönülden bir teslimiyet göstereceksin.
Sevgini gönlünden, güvenini kalbinden,
zikrini ve duanı dilinden, secde izini alnından,
ayetleri aklından eksik etmeyeceksin

EMRE DORMAN