HZ ADEM VE HAVVA'NIN TEVBE DUASI 100 TEKRAR Rabbena zalemna enfüsena

Rabbimiz, biz kendimize zulmettik; eğer Sen bizi bağışlamaz,
bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz.”
A’raf Sûresi – 23. Ayet
Bu Duanın Önemi
“rabbena zalemna enfüsena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin”
Bu duayı Hz. Adem (a.s.) ve eşi Hz. Havva Annemiz, cennetten yer yüzüne indirildikten sonra yapmışlardı. Nitekim;

“Adem (Vahiy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı,(Bu kelimelerle amel edip Rabb’ine tövbe etti ve affı için yalvardı.Allah’da) bunun üzerine tövbesini kabul etti.Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir,çok bağışlayandır.”(Bakara,2/37)

Allah’u Teala Hazretleri, Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva Annemizin dualarını kabul etmiş ve onları affetmiştir. İnsanların atası Hz. Adem ve Hz.Havva nın tövbe ve duası, biz nesli için önemli bir örnek teşkil etmektedir.