AMENTÜ DUASI KOLAY EZBERLEME 10 TEKRAR DİNLE AMENTÜ DUASI OKUNUŞU

AMENTÜ DUASI KOLAY EZBERLEME 10 TEKRAR DİNLE AMENTÜ DUASI OKUNUŞU Amentü duasını kolay ezberleme tekniği ile 10 tekrar okuyarak sizlerin istifadesine sunduk. sadece 1 kere izlemeniz yeterli olacaktır.
Amentü Duası Türkçe Okunuşu

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi Teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevt. Haggun Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.