ŞİFA SALAVATI TIBBIL KULUBİ

Bu salavatı şerif en az, sabah 3 defa akşam 3 defa, bir başka kaynakta ise
sabah 7 defa akşam 7 defa okunacak diye geçmektedir. Allah 7 rakamını sever
sabah yedi kez akşam da 7 defa okumaya dikkat edelim. Diğer okunuş şekilleri
ise, Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece yatsı namazından sonra 313 defa kendi
duyacağı tonda okunur.

ŞİFA SALAVATI TIBBIL KULUBİ

Okumaya başlamadan önce 391 kere “Ya Şafi” Esma zikredilir, okuma esnasında
bir cam sürahi dolusu suya yada su şişesine her okumada okunup üflenir. 313
okunup üflendikten sonra bu su içilir. Okunmuş suyu hasta olan veya olmayanlar
da içebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta anlamını idrak ederek
okumak ve zerre tereddüt etmemektir.

1- Tüm hastalıklar için okunur.
2- Hastalar için günde 313 defa okunursa, kısa zamanda şifa bulur.

3- Ağır hastalar için 2 bin bir rivayete göre 400 kez okunursa Allah’ın izni
ile iyileşir.

4- Cuma gecesinden başlayıp imsak vaktine kadar 2 bin defa okunursa şifaya
kavuşulur.

5- Gözleri zayıf olan okursa okursa gözleri şifa bulur.
6- Tüm fiziksel ve ruhsal hastalıklardan kurtulmak için okunur.