RAMAZANDA OKUNACAK DUALAR VE ZİKİRLER

Ramazan’da Okunacak Zikirler ve Tesbihler
İşte Ramazan’da okunması tavsiye edilen ve Peygamberimizin’de okuduğu zikirler…

“Her kim günde yüz kere «Sübhânallâhi ve bihamdihi» “Allah’ı hamd ile tesbih ederim” derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yâni mağfiret olunur.” (Buhârî, Deavât, 65)

“İki kelime vardır ki Rahman Teâlâ’ya sevgili, lisanda hafif, mîzanda da ağırdırlar. Bunlar: Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi’l azîm. Anlamı: Allah’ı hamd ile tesbîh ederim, büyük Allah’ı tesbîh ederim.» kelimeleridir.” (Buhârî, Deavât, 65)

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. (Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.»)

Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi’l azîm. (Allah’ı hamd ile tesbîh ederim, büyük Allah’ı tesbîh ederim.)

Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. (Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.)

Sübhanallah. (Allah noksanlardan münezzehtir.)

Elhamdülillah. (Şükür Allah’adır, Allah’a şükürler olsun, hamd Allah’adır.)

Allahu ekber. (Allah en büyüktür. Allah her şeyden üstündür, uludur, azametlidir.)

Hasbünallahü ve ni’melvekîl. (Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.)

Men eksera zikrâllâhi ehabbehûl’l teale. (Allah’ı çok zikreden kimseyi Allah Teâlâ sever)

“Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illallah’tır.
Estağfirullah El Azim
İhlas Suresi
La İlahe İllallah
Salavat-ı Şerif
Habinallahü Vegniğmel Vekil
Bsmillah – Bismillahirrahmanirrahim
Ya Baki Entel Baki
Ya Latif
“Lâ ilâe illallah”,
“Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm”
“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”,
“Estağfirullah”,
“33 Sübhànallah”,
“33 Elhamdülillâh”,
“33 Allahu ekber”,
“Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.”
“Allahumme ecirna minennar.”
İnnalillahi ve inna ileyhi raciun.
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk
“Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber”
“Lâ ilâhe illallâhu’l Melikül Hakkul Mübin”
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”,
“Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi”
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, Allâhü ekber kebîran ve’l–hamdü lillâhi kesîrâ ve sübhânallâhi Rabbi’l–âlemîn, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l–Azîzi’l–Hakîm
Estağfirullahe’l- azim ve etübü ileyh
Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî