Kim 100 Kere Bu Zikri Söylerse 100 Kötülüğü Önler

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre “Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim günde yüz kere:

11-ECRİ YÜKSEK DUÂ -2

“Lâ ilâhe illallâhu, vahdehû lâ-şerîkeleh, lehü’l-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr.”

Türkçe Anlamı:

“Allâh’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır, O’nun eşi ve ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’nundur, O her şeye kâdirdir” derse, bu duâ o kimse için on köle âzâd etmek sevâbına muâdil olur ve ona yüz hasene yazılır, yüz musîbet de ondan mahvolunur (silinir). O gün içinde akşama erişinceye kadar şeytan şerrinden eminlik olur. Ve o kimsenin bu duâyı okumasından daha fazîletli hiçbir kimse evrâd ve ezkâr getiremez. Meğer ki bu duâyı ondan çok okumuş ola. (Tecrîd-i Sarîh, 12. c., 350. s.)