BİR KİMSE GÜNDE 100 DEFA BU ZİKRİ SÖYLERSE BAKIN NE OLUR

BİR KİMSE GÜNDE 100 DEFA BU ZİKRİ SÖYLERSE BAKIN NE OLUR