YENİ DUA Ya Rabbi! Sana yalvarıyor, Sana sesleniyoruz Sabah Akşam Gece Duası Sesli Amin Diyelim

YENİ DUA Ya Rabbi! Sana yalvarıyor, Sana sesleniyoruz
32. “Rabbimiz! Cehennem azâbını bizden uzak tut. Çünkü onun azâbı süreklidir. Şüphesiz ki orası, ne kötü bir karargâh ve konaklama yeridir.”
33. “Rabbimiz! Bize eşlerimiz ve çocuklarımızdan gözlerimizi aydınlatacak nesiller bahşet ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl.”
34.” Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl.”
35. “(Rabbim!) İnsanların (hesap vermek için) dirilecekleri günde beni rezil etme. O gün, (insana) ne mal, ne de evlâtlar fayda verirler. Ancak (şirk ve nifâktan uzak) temiz bir kalple Allah’a gelen müstesnâ!”
36. “Rabbim! Bana ilham et ki gerek bana, gerekse ana-babama ihsân ettiğin nimetine şükredeyim ve senin râzı olacağın sâlih ameller işleyeyim. Beni, rahmetinle sâlih kullarının arasına kat.”
37. “Rabbim! Doğrusu ben, nefsime zulmettim. Bundan dolayı beni bağışla.”
38. “Rabbim! Beni zâlimler topluluğundan kurtar.”
39.”Umarım ki Rabbim! Beni en doğru yola iletir.”
40. “Rabbim! Gerçekten ben, bana indireceğin her iyiliğe muhtâcım.”
41. “Rabbim! Bozguncu topluluğa karşı bana yardım et.”
42.”Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlât bahşet.”
43. “Rabbim! Bana ilham et ki gerek bana, gerekse ana-babama ihsân ettiğin nimetine şükredeyim ve senin râzı olacağın sâlih işler işleyeyim. Neslimi ıslâh eyle. Şüphesiz ben, sana döndüm ve elbette ki ben, Müslümanlardanım”.
44. “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde îmân edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen, çok şefkatli ve merhametlisin.”
45. “Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik ve yalnızca sana yöneldik.(Kıyâmet günü) dönüş yalnızca sanadır.”
46. “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle imtihan etme, bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen, (mağlup edilemeyen) güçlüsün, (söz ve fiillerinde) hikmet sâhibisin.”
47. “Rabbimiz! Bize nûrumuzu tamamla (ki Sırat köprüsünü kolaylıkla geçip cennete ulaşalım). (Bizim günahlarımızı) bağışla. Çünkü sen, her şeye kâdirsin.”
48. “Rabbim! Beni, ana-babamı, evime îmân etmiş olarak giren erkek ve kadınları bağışla. Zâlimlerin de (dünya ve âhirette) ancak helâkını arttır.”
*Sünnetten Dualar*
49. “Allahım! Ayrılığa düşüldüğünde izninle beni hakka ulaştır. Şüphesiz ki sen, dilediğini dosdoğru yola iletirsin.”
50.”Allahım! Bana, kime verilmişse şüphesiz ki, ona pek çok hayır verilmiş olan hikmeti ver.”