RAHMAN SURESİNDEKİ MUCİZE VE BÜYÜK FAZİLETİ

RAHMAN SURESİNDEKİ MUCİZESİ VE BÜYÜK FAZİLETİ ne ait hadis ve yapılan araştırmalarla Kuranın Mucizevi yönüne işaret etmeye çalıştık.
Bir hadis-i şerife göre Resulullah (s.a.s), Rahman suresini okudu ve sonra ashabına; Niçin sizlerden cinlerin Rablerine verdiği gibi bir cevap işitmiyorum?” dedi. Onlar; “O cevap nedir ya Resuluallah?” diye sordular. Resulullah (s.a.s) şöyle cevap verdi: Ben; “Şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?” ayetini okuduğumda, onlar; “Biz Rabbimizin hiç bir nimetini yalanlamıyoruz” dediler”.

Bu rivayete göre, cinlerin Resulullah (s.a.s)i Kuran okurken dinlemeleri olayı, nübüvvetin onuncu yılında, onun Taiften dönerken yolda dinlendiği bir esnada vuku bulmuştur. Bu rivayetten, cinlerin okunurken dinledikleri surenin Rahman Suresi olduğu anlaşılmaktadır.

Sure tek bir kelime ile, Allah Teâlâ’nın sıfatlarından biri olan “er-Rahman” ayetiyle başlamaktadır. Peşinden Rahman olan Allah’ın insanlara rahmetinin en büyük ve en kapsamlı tecellisi olan, Kur’an’ı öğrettiği bildirilmektedir: Kur’anı öğretti” (2). Sureye bu şekilde bir giriş yapılmasının sebebi, Kur’an’ın bir insan sözü olmayıp, Allah Teâlâ’nın indirdiği bir vahiy olduğunun vurgulanmak istenmesidir. Ayrıca, diğer sıfatları yerine O’nun Rahman sıfatının kullanılmış olması, insanlara bu ayetleri gönderip, onları zulmetten kurtararak hidayete erdirmek için indirmesinin, rahmetinin bir gereği olduğunun anlatılmak istenmesidir. Arkasından “İnsanı yarattı” (3) denilmektedir. Kur’anın öğretilmesi, insanın yaratılmasından önce zikredilmektedir. Allah’ın Kur’an’ı bir yol gösterici olarak göndermesi, O’nun Rahman sıfatı yanında Hâlık (yaratıcı) sıfatının da bir gereğidir. Ayrıca, insanın yaratılışının sonra zikredilmesinin, O’nun ancak bu Kur’an ile insan olma özelliğinin gerçekleşebilmesinden dolayı olduğu da söylenebilir.