Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn HZ Yunusun Duası 100 Tekrar

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn HZ Yunusun Duası 100 Tekrar
Türkçe Okunuşu: “…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”

Anlamı: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ 21/87) niyâzında bulunmuştu.