İNŞİRAH SURESİ FAZİLETLERİ FAYDALARI SIRLARINA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ Elem Neşrah

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmanirrahim.

1. Elem neşrah leke sadrek.

2-3. Ve vada’nâ ’anke vizrek. Elleziy enkada zahrek.

4. Ve refa’nâ leke zikrek.

5-6. Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ.

7-8. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3. Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5-6. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7-8. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

Ayet, sürenin başında işaret edilen ve bütün nefis-ruh
hastalıklarına, kişilik ve davranış bozukluklarına ana dosya
durumunda olan “Sadr” darlığından kurtulup inşiraha kavuşmak
için pratik bir çözüm önermektedir:

Sadece Rabbe yönelmek, zorluklarla mücadele etmek ve hayatımızda
nefis hesabına bir boşluk bırakmamacasına, insanlığa yararlı olacak
hayırlı hizmetlerde koşturmak!..