GÜNE SABAH DUASIYLA BAŞLAYALIM

GÜNE SABAH DUASIYLA BAŞLAYALIM 13. “Rabbimiz! Îmân ettik. O halde bizi şâhit olanlarla birlikte yaz.”
14. “Rabbimiz! Biz, nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlerden oluruz.”
15.”Rabbimiz! Bizi, zâlimler topluluğuyla birlikte kılma.”
16. “Allahım! Bize yardım eden sensin. O halde bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen, affedenlerin en hayırlısısın. Bizi, kendilerine hem bu dünyada, hem de âhirette iyilik (salih ameller) yazdığın kimselerden kıl.”
17. “Allah bana yeter. O’ndan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Ben yalnızca O’na tevekkül ettim ve O, büyük Arş’ın Rabbidir.”
18. “Rabbimiz! Bizi, zâlimler topluluğunun fitnesine düşürme ve bizi, zâlimler topluluğundan rahmetinle kurtar.”
19. “Rabbim! Senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana acımazsan, kaybedenlerden olurum.”
20. “Ey göklerin ve yerin yaratanı olan Allahım! Sen, dünya ve âhirette benim velimsin (bütün işlerimi üstlenensin). Beni, müslüman olarak vefat ettir (canımı al) ve beni iyilerin (salih kullarının) arasına kat.”
21. “Rabbim! Bu şehri korkudan emîn eyle! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!”
22. “Rabbim! Beni ve benim soyumdan olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duâmı kabul et.”
23. “Rabbimiz! Hesap gününde beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri bağışla.”
24. “Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bizi (şu) hâlimizden kurtuluşa götürecek (doğru) yolu hazırla.”