ESMAÜL HÜSNA İLE CUMA GÜNÜ SABAH DUASI TERCÜMANI İSMİ AZAM

ESMAÜL HÜSNA İLE SABAH VE AKŞAM DUASI TERCÜMANI İSMİ AZAM İLE DUA EDİYORUZ.
Ey eşsiz ve sonsuz güzellik sahibi Allah! Ey her şeye her şeydan daha yakın olan Allah! Ey dua ve ihtiyaçlara cevap veren Allah!

Ey kullarının gerçek sevgilisi olan Allah! Ey sonsuz şefkat sahibi olan Allah! Ey merhameti nihayetsiz olan Allah!

Ey kainat çapında varlığı tanınmış olan Allah! Ey yarattıklarına karşı lütufları çok olan Allah! Ey sonsuz büyüklük sahibi olan Allah!

Ey kullarına karşı pek çok acıyan Allah! Ey bütün varlıklara iyilikte bulunan Allah! Ey amellerin karşılığını en güzel şekilde veren Allah!

Ey her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah! Ey kullarına güven veren Allah! Ey her yerde varlığının belgelerini gösteren Allah!

Ey Kainatın hükümranlığını elinde tutan Allah! Ey bütün yardımların kaynağı olan Allah! Ey kullarına ihsan ve ikramda bulunan Allah!

Ey yüceler yücesi olan Allah! Ey rahmeti her şeyi kuşatan Allah! Ey ahirette dostlarını sonsuz rahmetiyle kucaklayan Allah!

Ey lütuf ve keremi bol olan Allah! Ey şanı yüce olan Allah! Ey dengi, ortağı olmayan Allah!

Ey eşi, benzeri olmayan Allah! Ey birliği ayrılmaz vasfı olan Allah! Ey bütün varlıkların sığınağı olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah!

Ey her türlü övgüye en layık olan Allah! Ey sözünde en doğru olan Allah! Ey her şeyden üstün ve yüce olan Allah!

Ey tükenmez hazineler sahibi olan Allah! Ey hastalıklara şifa veren Allah! Ey her şeye bedel kullarına yeten Allah!

Ey kullarını musibetlerden kurtarıp afiyet ihsan eden Allah! Ey varlığı ebedi olan Allah! Ey dilediklerini hidayete erdiren Allah!

Ey her şeye kadir olan Allah! Ey kullarının pek çok kusurların örten Allah! Ey her şeye karşı daima üstün olan Allah!

Ey dilediğini yapabilen ve kırık gönülleri onaran Allah! Ey bağışlaması bol olan Allah! Ey dilediğine dilediği kapıları açan Allah!

Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey celal ve ikram sahibi! Bütün bu isimlerin hakkı için, senden İbrahim’e ve İbrahim’in aline salat, selam, bereket, rahmet ve pek çok şefkat ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in aline –alemlerde- salat ve merhamet ihsan etmeni diliyorum. Rabbimiz! Şüphesiz sen övgüye en layık olan Hamid ve şanı yüce olan Mecid’sin. Bunu sonsuz rahmetinle yap, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.