BAKARA SURESİNİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI SİZİ ŞAŞIRTMASIN

BAKARA SURESİNİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI SİZİ ŞAŞIRTMASIN

Bakara Suresinde On Ayet Vardır ki Okunduğu eve de şeytan giremez kendisine de ailesine de malına da istemediği bir şey isabet etmez!
1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz! Muhakkak şeytan, içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar!’ buyurdu.”
Müslim 780/212, Tirmizi 3036
Not: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) içerisinde Kur’an’ı Kerim okunmayan bir evi, kabirlere benzetmiştir! Çünkü kabirlerde Kur’an’ı Kerim okunmaz!!!
Ahkâmu’l-Cenâiz
2) Ebu Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Herkim bir gecede Bakara Suresinin sonundan iki ayeti okursa, artık ona o gece kifayet eder’ buyurdu.”
Buhari 5103, 5145, 5146, Müslim 807/255, 808/256, Tirmizi 3042
3) Ebu Umame el-Bahili (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Kur’an’ı okumaya devam ediniz! Çünkü Kur’an kıyamet günü okuyucularına bir şefaatçi olarak gelecektir. İki Zehra’yı, Bakara ile Âl-i İmran Suresini okumaya devam ediniz! Çünkü bu iki sure kıyamet gününde iki bulut kümesi yahut iki gölgeleyici şey yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve okuyucularını hararetten, ateşten koruyacaklar ve şefaat edeceklerdir. Bakara Suresini okumaya devam ediniz! Çünkü öğrenmek büyük berekettir! Onu terk etmek ise büyük ziyandır! Onun faydalarını ve bereketlerini temin etmeye kahramanlar bile muktedir olamazlar!’ buyurdu.”
EVDEKİ GEÇİMSİZLİĞE ŞİFA MUHTEŞEM! BAKARA SÜRESİNİ EVİNDE OKURSAN BUNLAR OLACAK Bakara Suresinde 10 Ayet Vardır Ki; Evinde Oku Bolluk Mucizesi Yaşa!