7 AYET VAR Kİ, GÖK YERE İNSE HİÇBİR ŞEY ZARAR VEREMEYECEK 7 Ayet-i Kerime Sırları ve Hikmetleri

7 AYET VAR Kİ, GÖK YERE İNSE HİÇBİR ŞEY ZARAR VEREMEYECEK 7 Ayet-i Kerime Sırları ve Hikmetleri 7 Ayet Şunlardır:
Tevbe Sûresinin 51. âyeti
Yûnus Sûresinin 107. âyeti
Hûd Sûresinin 6. âyeti
Hûd Sûresinin 56.âyeti
Ankebût Sûresinin 60. âyeti
Fâtır Sûresinin 2. âyeti
Zümer Sûresinin 38. âyeti
7 Ayetler Okunuşu
7 Ayet Arapça ve Türkçe Okunuşu ve Anlamı ﴿٥١﴾
Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
De ki: “Allah’ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez. O, bizim Mevlâ’mızdır.” Ve artık mü’minler, Allah’a tevekkül etsinler.
2 – Yûnus Suresi 107. Ayet١٠٧﴾
Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).
Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. ﴿٦﴾
Ve mâ min dâbbetin fîl ardı illâ alâllâhi rızkuhâ ve ya’lemu mustekarrahâ ve mustevdeahâ, kullun fî kitâbin mubîn(mubînin).
Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.
4 – Hûd Suresi 56. Ayet﴿٥٦﴾
İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).
İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.” ﴿٦٠﴾
Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm(alîmu).
Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
6 – Fâtır Suresi 2. Ayet
﴿٦٠﴾

Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm(alîmu).

Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler).