İNSANI CEHENNEME GÖTÜREN 9 GÜNAH

İNSANI CEHENNEME GÖTÜREN 9 GÜNAH
Kim bu sıfatlara sahip olup bu günahları yapmakta ısrar ederse …
İslamın sakınmamızı istediği sıfatlar amellere yansıması sonucu ahiret hayatı berbat olabilirir.