DEPREMDEN KORUNMA DUASI PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA Bismillahillezi La Yedurru

DEPREMDEN KORUNMA DUASI PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA
Bu Duayı okuyun Allahın izniyle bir zarar görmeyeceksiniz. Bu duayı tavsiye eden Peygamber Efendimiz (SAV) olduğuna göre ona inanır ona itimat ederiz. Depremden ve doğal afetlerden korunmak için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz. Duayı sesli ve görsellerle istifadenize sunuyoruz.
Bismillahillezi lâ yedurru..” Duası Okunuşu ve Fazileti
Sabah-akşam 3 defa okunması tasvib edilmiş olan “Bismillahillezi lâ yedurru..” Duası,
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ
Bismillahillezi Duasının Türkçe Okunuşu
“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”
Anlamı
Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.
Her gün Okunacak Dualar
Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. [İbni Mace]
“Allâhümme ente Rabbî! Lâ ilâhe illâ ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabb’ül-arşi’l-kerîm. Mâşâa’I-lâhu kâne ve mâ lem yekün; ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’l-lâhi’l-aliyyi’l-azîm. A’lemü enne’l-lâhe alâ külli şey’in kadîr; ve enne’lâhe kad ehâta bikülli şey’in ilmâ! Allâhümme innî eûzu bike min şerr-i nefsî ve min şerr-i külli dâbbetin. Ente âhirin binâsıyetihâ. İnne Rabbî alâ sırâtın-müstakîm!”

“Ey Allah’ım! Sen benim Rabb’imsin! Senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arştın sahibisin! Allah neyi dilerse o olur; dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah’ın kuvvet ve kudretiyledir. Ben biliyorum ki Allah’ın her şeye gücü yeter ve O’nun ilmi her şeyi kapsamaktadır. Ey Allah’ım! Ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabb’im dosdoğru bir yol üzerindedir.”(Beyhaki, el-Esma ve’s-Sıfat, hadis no: 344).