SALAT I AZİMİYYE DUASI

SALAT I AZİMİYYE DUASI
MADDİ MANEVİ DERTLERE BELALARA SIKINTILARA ŞİFÂDIR
HER GÜN OKUNMASI TAVSİYE EDİLİR
Estağfirullâhel azıymellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme, ğaffâraz zünûbi, zelcelâli vel ikrâm, ve etûbü ileyhi min cemiy’ıl meâsıy küllihâ vezzünûbi vel âsâmi ve min külli zenbin eznebtühû amden ve hataen, zâhiran ve bâtınen, kavlen ve fı’len, fî cemiy’ı harekâtı ve sekenâtî ve hatarâtî ve enfâsî küllihâ, dâimen ebeden sermeden minez zenbillezî a’lemü ve minez zenbillezî lâ a’lemü, adede mâ ehâta bihil ılmü ve ahsâhül kitâbü ve hattahül kalemü ve adede ma evcedethül kudratü ve hassasathül irâdetü ve midâde kelimâtillâhi, kemâ yenbeğıy li celâli vechi Rabbinâ ve cemâlihî ve kemâlihî, kemâ yühıbbü Rabbünâ ve yerdâ.
“Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minezzalimin. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziymi ve sallâllahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hızır Aleyhisselam’ın Evliya Kiram Efendilerimze Öğrettiği Salaat
Allâhümme innî es-elüke bi nûri vechillâhil azîm. Ellezi mele-e erkâne arşillâhil azîm. Feqâmet bihî avâlimullâhil azîm. En tusalliye alâ mevlânâ Muhammedin zil qadril azîm. Ve alâ âli nebiyyillâhil azîm. Bi qadri azameti zâtillâhil azîm. Fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ fî ilmillâhil azîm. Salâten dâimeten bi devâmillâhil azîm. Ta’zîmen li haqqike yâ mevlânâ yâ Muhammedu ya zel huluqil azîm. Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi misle zâlik. vecma’ beynî ve beynehû kemâ cema’te beynerrûhi vennefsi zâhiran ve bâtınen yaqazaten ve menâmâ. Vec-alhu yâ rabbi rûhal-li zâtî min cemî-il vucûhi fiddünyâ qablel âhirati yâ azîm.