TÖVBE İSTİĞFAR DUASI NEDİR NASIL YAPILIR TÜRKÇE ARAPÇA

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI NEDİR NASIL YAPILIR TÜRKÇE ARAPÇA TÖVBE İSTİĞFAR DUASI Türkçe: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.” Tövbe İstiğfar Duası Meali: “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” TÖVBE İSTİĞFAR DUASI Kul, “Estağfirullah” sözü ile hatasının farkında olarak, Cenâb-ı Hak’tan hiçlik duygusu içinde bağışlanmayı isterken, yine Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den nakledilen “Seyyidü’l-İstiğfâr” sözleri ile de Rabbine, yeniden bir kulluk sözü verir. Diğer bir ifadeyle “Elest bezmi”ndeki ahdini tazelemiş olur. tövbe istiğfar,tövbe duası,tövbe duası dinle,günah,günahlardan bağışlanma,tevbe istiğfar duası,günahlardan tövbe etmek,tevbe istiğfar arapça,tevbe,tövbe,tövbeler olsun,tövbe duası nasıl yapılır,tevbe dualari,tövbe etmek nasıl olur,tövbe etmek nedir,dua,tövbeduası,tövbe nasıl edilir,tövbeistiğfarduası,tövbeetmek,Tövbe İstiğfar Duası Meali,tevbeistiğfarduası,estağfirullah el azim zikri,estağfirullah el azim ve etübü ileyh,tövbeettim,dua dinle,istiğfar çok büyük dua