İSMİ CELİL DUASI

İSMİ CELİL – İSMİ AZAM DUASI

İSM-İ AZAM DUASI —İSM-İ CELİL Fazileti :

Bu duâya İsmi A’zam duâsı denir.
Bunun tesiri çok büyüktür.İSM-İ AZAM DUASI —İSM-İ CELİL
Bismillâhirrahmanirrahim:
Le ilahe illallahül celilül cabbar
Le ilahe illallahül vehidül gahher
Le ilahe illallahül müddaliüs settar
Le ilahe illallahü haliğulleyli venneher
Le ilahe illallahü vahdehu la şerike leh.İlehev vehidev ve nehnu lehü abidun.
Le ilehe illallahu vehdehu le şerike leh.İlehev vehidev ve nehnu lehu şekirin.
Le ilehe ilallahu vehdehu le şerike leh.Muhammedur Rasulallah Ya hayyu ya kayyum.
Ve salavatullahi Ala Hayri halğihi seyyidina muhammediv ve elihi ve sahbihi ecmain.
Allahümmeğfirli (Ya ALLAH 3 defa)
Birahmatike ya erhamerrahimin..Âminnn
ismi celil duası arapça yazılışını da istifadenize sunuyoruz.

İsm-i Celil Duası Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Şanı yüce ve cebbar olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Bir ve kahhar olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Her şeye vâkıf olan ve ayıpları örten Allah’tan başka ilâh yoktur.
Gece ve gündüzün yaratıcısı olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur; O tek ilahtır. Biz O’nun kullarıyız.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilâh yoktur.
O tek ilahtır. Biz O’na hamd ederiz.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilâh yoktur.
O tek ilahtır. Biz O’na şükrederiz.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Muhammed (s.a.v.)’de Allah’ın Resulüdür.
Ey diri ve kayyum olan! Allah’ın rahmeti, yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed (s.a.v.)’in, onun ailesinin ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun.
Ben şahitlik ederim ki Sen Rabsın ve yaratıcısın.
Allah’ım beni bağışla. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi.