EZAN DUASI Arapça ve Türkçe Okunuşu Anlamı Dinle

EZAN DUASI Kolay Ezberleme 19 Tekrar.EZAN DUASI Arapça ve Türkçe Okunuşu Anlamı Dinle Ezan okunurken ve okunduktan sonra okunacak dua var mıdır? Ezan okunurken nasıl dua edilir? Ezanı işitince şu duayı okuyun! Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerini siz de söyleyin.” [1] Hz. Ömer’in naklettiği bir hadiste Allah’ın Rasûlü (s.a.s), ezanı işitenin, müezzinin söylediklerini aynen tekrarlamasını bildirirken, “hayye ale’s-salâh ve hayye ale’l-felâh” sözleri yerine; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (Bütün hareket ve güç Allah’a aittir)” desin, buyurmuştur.[2] EZAN OKUNURKEN OKUNACAK DUA Ezanı işiten kimse şu duayı da okuyabilir: Sa’d İbn Ebî Vakkas (r.a), Nebî (s.a.s)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Ezan Duası Okunuşu: “Bir kimse ezanı işitince: (Eşhedü en lâ ilâhe illâ’llâhü vahdehû lâ şerîke leh ve enne Muhammeden abduhû ve Rasûlüh. Radîytü billâhi Rabben ve bi Muhammed’in Rasûlen ve bi’l-İslâm’i dînen.) derse günahları mağfiret olunur.” [3] Ezan Duası Meali: “Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına, O’nun tek olup, hiçbir ortağı bulunmadığına, Muhammed’in de O’nun kulu ve Elçisi olduğuna tanıklık ederim. Ben, Rab olarak Allah’ı, Peygamber olarak Muhammed (a.s)’i ve din olarak da İslâm’ı seçtim.” EZAN DUASI VE ANLAMI Ezandan sonra vesile duasını okumak müstehaptır. Çünkü Câbir (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.s), ezanı işittiği zaman aşağıdaki duayı okuyana, kıyamet gününde şefaatının helal olacağını bildirmiştir:[4] Ezan Duası Türkçe: “Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l-kâimeh, âti Muhammeden el-vesîlete ve’l-fazîlete (ve’d-derecete’r-rafîah). Veb’ashü makâmen mahmûdeni’llezî va’adteh (İnneke lâtuhlifü’l-mîâd.)” Ezan Duası Anlamı: “Allah’ım! Ey şu eksiksiz çağrının ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti (ve yüksek dereceyi) ver! Onu kendine söz vermiş olduğun övülmüş makama yükselt (Şüphesiz sen verdiğin sözden dönmezsin).” Cünüp olan kimse de ezanla ilgili dualara muhataptır. Âdetli veya loğusa kadınlar namazdan muaf oldukları için ezanla ilgili bir yükümlülükleri de bulunmaz.