BEREKET DUASI (KARINCA DUASI) Bol Rızık Duası

 Karınca Duası Bereket Duası Rızık Bolluk Zenginlik Duası Dinle Karınca Duası Bereket Duası Arapça Türkçe Anlamı Dinleyebilirsiniz. Bereket Duası | Karınca Duası Bol Rızık Ve işlerin Artması İçin Okunan Etkili dua Bereket Duası | Karınca Duası | Bol Rızık Duası | Allah Kabul Eylesin! BEREKET DUASI- TICARET VE RIZIK AYETLERI BOL PARA VE BEREKET İÇİN RUKYE Acil Rızık Duası Bolluk ve berekete kavuşmak için okuyabileceğiniz çok güzel bir dua. Karınca Duası Bereket Duası Rızık Bolluk Zenginlik

Bereket (Karınca) Duası Arapça Okunuşu ABONE OLl! https://www.youtube.com/channel/UCr8v... Karınca, Duası, Bereket ,Duası, Rızık ,Bolluk, Zenginlik, Duası, Dinle, Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. Bereket (Karınca) Duası Türkçe Anlamı rızık duası,rızık duası, Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)