BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA Çok Etkili

 BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA Çok Etkili baş ağrısı için sure,

baş ağrısı için yapılacak dua yı sizinle paylaşıyoruz.Baş ağrısı hangi dua iyi gelir sorunuza bir cevap vermiş isek ne ala. Haşr Suresi 21-24 Ayetler Türkçe Yazılışı ve Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 21- Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelil-leraeytehû hâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. 22- Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veşşehâdeti hüver-Rahmânür-Rahîm. 23- Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. 24- Hüvallâhül hâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.
DAHA AZ GÖSTER