Hikayeler - Allahın Varlığının Dut Yaprağı İle İspatı

Bir Alime Sormuşlar;
“Allah’ın varlığına delil nedir?”diye.
“Dut Yaprağıdır.” demiş
ve şöyle devam etmiş;
“Çünkü aynı yaprakları koyun yer süt yapar,
arı yer bal yapar,
geyik yer misk yapar,
tırtıl yer ipek yapar…
Tadı,rengi,kokusu ve maddesi bir olan şeyden
bu kadar farklı güzelliklei yaratmak,
ancak ALLAH’A HAHSUSTUR.