Arapça Sofra Duası - Çok Kısa

Arapça Sofra Duası – Çok Kısa
Çok KOlay Bir şekilde ezberleyebilirsiniz.

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

El hamdülillâhillezîet’amenâ ve sekânâ ve cealenâminelmüslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâRasûlallâh.

Türkçe Meali: Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.