YORGUN SAVAŞÇI KİTAP ÖZETİ

YORGUN SAVAŞÇI KİTAP ÖZETİ

YORGUN SAVAŞÇI:

Kemal Tahir’e aittir. Esir Şehrin Mahpusu romanının devamıdır. Mütareke ve Milli Mücadele arasında kalan iç ve dış düşmanı bir türlü ayırt edemeyen “yorgun insanlar” ele alınmaktadır. “Osmanlı Devleti’nin mütarekeyi imzalamasından 1920 ortalarında milli mücadelenin güçlendiği döneme kadar olayları bir Osmanlı yüzbaşısı ve İttihad Terakki DEVAMI