TOPLUMCU ŞİİR / NAZIM HİKMET / FÜTÜRİZM

TOPLUMCU ŞİİR / NAZIM HİKMET / FÜTÜRİZM

2. SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR (1920-1960)

1.Şiiri bir kavga ve mücadelenin emrinde kullanırlar.

2.Şairlerin hepsi şiirlerinde cesaret, fırsat ve kanunlardaki boşluklara göre ideolojik davranır.

3.Bu tip şiirler yirminci yüzyıl başlarında yazılmaya başlamıştır.

4.Sürekli işçi-patron, ağa-köylü, köylü-şehirli, ordu-halk, polis-vatandaş çatışması üzerinde dururlar.

5.Dilin kalabalıkları harekete geçirme gücünden yararlanılmıştır.

6.Geniş kitlelere hitap etmek ve onları harekete geçirmek amacıyla yazılmıştır.

7.Toplumsal konularla alakalı şiirler yazmışlardır.

8.Günlük dili kullanmışlardır.

9.Şiir diline otobüs, fütürist abidesi, kolektivizm vb. yeni ifade ve kavramlar girmiştir.

10.Şiirde daha önce işlenmemiş konular yer almaya başlamıştır.

11.Serbest nazım geleneği vardır

12.İdeolojik içerikli şiirler yazmışlardır.

13.Söylev üslubundan yararlanılmıştır.

14.Dilin kalabalıkları harekete geçiren gücünden yararlanılmıştır.

15.Çoğu zaman çirkin kelimelerle horlayıcı, bayağılaştırıcı bazen de alaycı üslupla yazarlar.

16.İki kuşak halindedirler.

17.Nazım Hikmet (1. Kuşak)

NAZIM HİKMET:

1.1921 yılından itibaren şiirlerinde özellikle biçim yönünden fütürizm akımının temsilcisi olan ünlü Rus şairi Mayakovski’den etkilenmiştir.

2.Ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmıştır.

3.Serbest şiirin ve toplumcu şiirin öncüsü olmuştur.

4.Çoğu zaman çirkin kelimelerle horlayıcı, bayağılaştırıcı bazen de alaycı üslupla yazarlar.

5.Salkım Söğüt (tanınmış şiiri)

6.Yanardağ (tanınmış şiiri)

7.Büyük İnsanlık (tanınmış şiiri)

8.Stronsium 90 (tanınmış şiiri)

9.Memleketim Üstüne Söylenmiştir (tanınmış şiiri)

10.Her Şey Uzaktadır (tanınmış şiiri)

11.İki Bin Senesinin Sanatkârlarına (tanınmış şiiri)

12.İstiklal (tanınmış şiiri)

13.Kerem Gibi (tanınmış şiiri)

14.Mevlana (tanınmış şiiri)

15.Yanardağ (tanınmış şiiri)

16.Yaralı Hayalet (tanınmış şiiri)

17.Memleketimden İnsan Manzaraları (şiir kitabı)

18.Gece Gelen Telgraf (şiir kitabı)

19.Portreler (şiir kitabı)

20.Sekiz Yüz Otuz Beş Satır (835 Satır) (şiir kitabı)

21.Sesini Kaybeden Şehir (şiir kitabı)

22.Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Destanı (şiir kitabı)

23.Taranta Babu’ya Mektuplar (şiir kitabı)

24.Yirmi Sekiz Kanun-ı Sani (İlk kitabı, Moskov’da yayımlanmış (şiir kitabı)

25.Kurtuluş Savaşı Destanı (şiir kitabı)

26.Kuvva-yı Milliye Destanı (Kurtuluş Savaşı Destanı) (şiir kitabı)

27.Ferhat ile Şirin(şiir kitabı)

28.Kafatası (şiir kitabı)

29.Unutulan Adam (şiir kitabı)

FÜTÜRİZM (GELECEKÇİLİK)

1.Yirminci yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır.

2.İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti’nin 1909’da Paris’te Le Figaro gazetesinde yayımladığı bildiri fütürizmin (gelecekçiliğin) manifestosu oldu.

3.Rusya’da fütüristler kendi bildirgelerini yayımladı

4.Mayakovski, Velemir Hlebinikov fütürizme yöneldi

5.Bunlar Puşkin, Tolstoy ve Dostoyevski’yi reddettiler.

6.Bunlar şiirde sokak dilinin kullanılmasını istediler.

7.Eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı reddederler.

8.Bunların parolası sözcüklere özgürlüktür.

9.Hayatta sürekli değişim vardır.

10.Bu değişim sanata yansımalıdır.

11.Kalıplaşmış nazım biçimlerini kullanmazlar

12.Yeni biçimler bulmaya çalışmışlardır.

13.Makine, hız, dinamizm anahtar kelimelerdir.

14.Filippo Tommaso Marinetti (kurucusu)

15.Viladimir Mayakovski

16.Velemir Hlebinikov

17.Ezra Pound

18.Giovanni Papini