ŞEMSETTİN SAMİ ESERLERİ ÖZELLİĞİ

ŞEMSETTİN SAMİ

 1. Dilbilimcidir.
 2. Orhun Yazıtları üzerinde çalışan ilk Türk’tür.
 3. Orhun Yazıtlarını Türkiye Türkçesine çevirmiştir.
 4. İlk yerli romanı yazmıştır. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 5. “Robinson Cruse”ü çevirmiştir.
 6. “Sefiller”i çevirmiştir.
 7. Kamus-ı Türkî, Kamus-ı Arabî, Kamus-ı Alam adlı eserleri vardır.
 8. Besa yahut Ahde Vefa tiyatro
 9. Gaye
 10. Seyyid Yahya tiyatro

ŞEMSETTİN SAMİ ESERLERİ ÖZELLİĞİ

İlk Türk romancıları, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın belirttiği gibi “romancı muhayyilesiyle doğmuş” yazarlar değildi. Bu türde verdikleri ürünler, ister istemez deneyim eksikliğinin izlerini taşıyordu. Bu yüzden roman kalıbını yeni bir ortama uyarlamanın sıkıntısını da yaşıyorlardı. —- adlı romanı, bunun ilk örneğidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 1. A)Mehmet Rauf’un Eylül
 2. B)Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt
 3. C)Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat*
 4. D)Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Beyle Rakım Efendi
 5. E)Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı