ŞEMSETTİN SAMİ ESERLERİ ÖZELLİĞİ

ŞEMSETTİN SAMİ
  1. Dilbilimcidir.
  2. Orhun Yazıtları üzerinde çalışan ilk Türk’tür.
  3. Orhun Yazıtlarını Türkiye Türkçesine çevirmiştir.
  4. İlk yerli romanı yazmıştır. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
  5. “Robinson Cruse”ü çevirmiştir.
  6. “Sefiller”i çevirmiştir.
  7. Kamus-ı Türkî, Kamus-ı Arabî, Kamus-ı Alam adlı eserleri vardır. DEVAMI