Romantizm ne demektir? Özellikleri nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?

ROMANTİZM
Romantizm ne demektir? Özellikleri nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?
 1. Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
 4. Bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe önem verilir.
 5. Konuya önem verilir.
 6. Din duygusu ve milli konulara yer verilir.
 7. Sanatçının hürriyeti savunulur.
 8. Bu akımın özgürlük düşüncesi ve toplumculuk anlayışı Tanzimat sanatçılarına çekici gelmiştir.
 9. Klasisizmin katı kurallarının sanatçıyı sıktığına inanılır.
 10. Tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevidir.
 11. Doğa tasvirlerine yer verilir.
 12. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek sanatın görevidir.
 13. Ak- kara çatışmasına, karşıtlıklara yer verilir. DEVAMI