NATÜRALİZM

NATÜRALİZM:
  1. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır.
  2. Realizmin daha ileri gitmiş şeklidir.
  3. Gerçekleri ahlaki yargılardan seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar.
  4. Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır.
  5. İnsanı ahlaki ve akli nitelikleriyle değil fizyolojik özellikleriyle ele alır.
  6. Bunlara göre bireyler çevrenin ve kalıtımın ürünüdür.
  7. Bireyler, toplumsal ve ekonomik baskılar altında ezilir ve içgüdüsel dürtülerle davranır.
  8. Bireyler, yazgılarını belirleyebilme gücünden yoksun oldukları için yaptıklarından sorumlu değildir.
  9. Natüralistler, realistleri yeterince gerçekçi bulmaz.  DEVAMI