Namık Kemal’in Eserleri,Özelliği,Edebiyata katkıları

NAMIK KEMAL (1840–1888)
Namık Kemal’in Eserleri,Özelliği,Edebiyata katkıları
  1. Topluma hürriyet bilinci vermeye çalışmıştır.
  2. Edebiyatı düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanmıştır.
  3. Şiirlerinde biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
  4. Roman, makale, piyes, şiir, eleştiri, tarih alanında çalışmaları vardır.
  5. —-, Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin —- Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır.
  6. Tiyatroları oynanmak için yazılmıştır.
  7. Tiyatroda eğlence ile sosyal faydayı birleştirip faydalı bir eğlence olarak nitelemiştir.  DEVAMI