MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİRLER

3.MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR:

1.Milli edebiyat döneminin devamı sayılabilir.

2.Genel olarak halk şiiri biçimlerini kullanmışlardır.

3.Nazım birimi dörtlüktür.

4.Hece ölçüsü kullanılır.

5.Sade, anlaşılır bir dil vardır.

6.Söyleyiş lirikten çok didaktik bir söyleyiştir.

7.Mahalli unsurlar modern şiir yapısıyla birleştirilmiştir.

8.Kurtuluş savaşına yer verilmiştir.

9.Milli tarihe, milli kültüre yönelmişler ve memleket manzaralarıyla alakalı söyleyişlere yer vermişlerdir.

10.Kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılır.

11.Milli hisler ön plandadır.

12.Şiirde halk arasından seçilmiş sıradan insanlara yer verilir.

13.Vatan, savaş, kahramanlık gibi genel temalar ele alınmıştır.

14.Şiirlerinde ahenk, ses akışı ve yapı özellikleri bakımından öz şiir anlayışına yakın bir anlayış göstermişlerdir.

15.Şiirlerinde gelenekten farklı bireysel söyleyişin önem kazanması, mahalli unsurların bir dekor olarak kullanılması itibarıyla modrndirler.

16.Milli ve memleketçi zevk ve anlayışı sürdüren şairlerin şiirleri Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar dergilerinde yayımlanmıştır.

17.Kültür Haftası, Peyami Safa önderliğinde çıkıyor. 15 Ocak 1936-3 Haziran 1936 arasında yayımlanıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı, Halit Fahri Ozansoy, Cevdet Kudret bu dergide eser yayımlıyorlar.

18.Hisar dergisi 16 Mart 1950 de çıkıyor. Ocak 1957’den Aralık 1980’e kadar 277 sayı çıkıyor.

19.Ağaç dergisi Necip Fazıl Kısakürek’in önderliğinde çıkıyor. 14 Mart 1936-29 Ağustos 1936 arasında 17 sayı çıkıyor. Sanat, fikir, aksiyon alt başlığıyla çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Abasıyanık, Ziya Osman Saba, Sabahattin Ali, Sabahattin Eyüboğlu bu dergide eser yayımlayan şair ve yazarlardandır.

20.Kemalettin Kamu-Bingöl Çobanları

21.Arif Nihat Asya-Fetih Marşı, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

22.Faruk Nafiz Çamlıbel-Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Sanat, Yolcu ile Arabacı

23.Halit Fahri Ozansoy-Aruza Veda

24.Zeki Ömer Defne-Ilgaz

25.Enis Behiç Koryürek-Gemiciler, Tuna Kıyısında

26.Ahmet Kutsi Tecer-Nerdesin, Halay Çeken Kızlar

27.Orhan Şaik Gökyay-Bu Vatan Kimin

BEŞ HECECİLER

1. Halit Fahri Ozansoy

2. Enis Behiç Koryürek

3. Yusuf Ziya Ortaç

4. Orhan Seyfi Orhon

Faruk Nafiz Çamlıbel

HEY OF

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898–1973)

1.Beş hececilerin genel özellikleri geçerlidir.

2.Şiir, roman, tiyatro eserleri yazmıştır.

3.Beş Hececilerin en tanınmışıdır.

4.Sanat şiiri meşhurdur.

5.Çoban Çeşmesi(şiir)

6.Dinle Neyden(şiir)

7.Gönülden Gönüle (şiir)

8.Bir Ömür Böyle Geçti(şiir)

9.Elimle Seçtiklerim (şiir)

10.Akarsu (şiir)

11.Tatlı-Sert (mizahi şiirler)

12.Han Duvarları(şiir)

13.Suda Halkalar(şiir)

14.Yayla Kartalı (tiyatro)

15.Canavar (manzum tiyatro)

16.Akın (manzum tiyatro)

17.Özyurt (tiyatro)

18.Kahraman (tiyatro)

19.Yıldız Yağmuru (roman)

KEMALETTİN KAMU

1.1901–1948

2.Okulunu yarıda bırakıp Milli Mücadeleye bizzat katılmıştır.

3.Asıl ününü Cumhuriyet döneminde sağlamıştır.

4.Faruk Nafiz’in izinden yürümüştür.

5.Gurbet şairi olarak tanınır.

6.Şiirlerinde vatan sevgisi, köyünde, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik üzerinde durmuştur.

7.Halk şiiri geleneğinden faydalanmıştır.

8.Hece ölçüsünün 11’li kalıbını kullanmıştır.

9.Sade, akıcı dili ve lirik bir anlatımı vardır.

10.Memleket edebiyatının önde gelen şairlerinden biridir.

11.Şiirleri ölümünden sonra kitap halinde toplanmıştır.

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

1.Bir akıma bağlanmamıştır.

2.Duygusal yönü ağır basar.

3.Memleket şiirleriyle tanınır.

4.Halk edebiyatı ve folklorla ilgili çalışmaları vardır.

5.Âşık Veysel’in tanınmasını sağlamıştır.

6.Şiirler adlı şiir kitabı vardır.

7.Şiirleri ölümünden sonra yayımlanmıştır.

8.Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Koçyiğit Köroğlu (manzum) adlı tiyatroları vardır.

ARİF NİHAT ASYA (1904–1975)

1.Bayrak, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Fetih Marşı şiirleri meşhurdur.

2.Kanatlar ve Gagalar adlı vecizeler kitabı vardır

ZEKİ ÖMER DEFNE (1903–1992)

1.Şairdir.

2.Denizden Çalınmış Ülke

3.Sessiz Nehir

4.Kardelenler

5.Ziller Çalacak adlı şiiri meşhurdur.