Kaside ne demektir? Kaside Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

KASİDE

  1. Uzunluğu, 33 ila 99 beyit arasında olur.
  1. Belli bir amaçla yazılan şiir demektir.
  1. İlk beytine “matla” denir.
  1. Son beytine “makta” denir.
  1. En güzel beytine “beytül kasid” denir.
  1. Şairin mahlasının geçtiği beyte “taç beyti” denir.
  1. Mahlas, makta beytinde veya ona yakın beyitlerden birinde geçer.
  1. Övmek amacıyla yazılan kasideler, konularına göre çeşitlere ayrılır.
  1. a)Tevhid: Allah’ın birliğini anlatan kasidedir. DEVAMI