İNCE MEMED KİTAP ÖZETİ

İNCE MEMED KİTAP ÖZETİ

İNCE MEMED: Yaşar Kemal’in romanıdır. İnce Memed, “1925–1933 yılları arasında Toros dağlarında dolaşan yüz elliden fazla eşkıyadan” biridir. İnce Memed, Dikenlidüzü’nde yer alan beş köyden biri olan Değirmenoluk’ta doğmuştur.
Babasının ölümünden sonra dul anasıyla bura­da büyüyen Memed, köylerin ağası “keçisakallı” Abdi’nin, sahip olduk­ları her şeyi ellerinden almakla yetinmeyerek, anasıyla kendisini dur­madan dövmesi, zulmetmesi üzerine, gizlice köyünden kaçar, iyi kalp­li yaşlı bir çiftçi olan Kesme’li Süleyman’a sığınır, onun yanında çoban­lık yapar.
Abdi Ağa, Memed’in yerini öğrenerek, onu geri getirir, daha da kötü davranır. Bu şartlarda büyüyen Memed, anasıyla ekip biçtiği tarlanın dörtte üç ürününü Abdi Ağaya vermek zorunda olduğundan, çoğu zaman aç kalırlar, fakat dayanırlar. Ancak, açlık yüzünden, tek ineklerini de Abdi’ye vermek mecburiyetinde kalırlar. Kasabaya indiği bir gün Memed, oradaki değişik, hür ve serbest yaşamayı görür. DEVAMI