Hikaye ne demektir? Özellikleri Nelerdir

HİKÂYE:
Hikaye ne demektir? Özellikleri Nelerdir
  1. Yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan olayların kişi yer ve zamana bağlı olarak anlatıldığı eserlerdir.
  2. Modern öykü ve romanın yerini Divan Edebiyatı’nda özellikle mesnevi olmak üzere mesnevi, masal, destan, halk hikâyesi tutar.
  3. Divan edebiyatındaki gazavatnameler (savaş hikâyeleri) ile menakıpnameler (çeşitli menkıbeler) de bu türün kaynakları arasında sayılabilir.
  4. Hikâyenin yapı unsurları: Olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân
  5. Mutlaka bir olay vardır. DEVAMI