Halk Kikayesi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

HALK HİKÂYESİ:
Halk Kikayesi Nedir? Özellikleri Nelerdir?
  1.  Nazım-nesir karışıktır.
  2. Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
  3. Kişiler gerçek hayattakilere yakındır, olağanüstülükler sınırlıdır.
  4. Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.
  5. Anlatıcıları okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir.
  6. Halk hikâyeleri a) Döşeme b) Asıl hikâye c) Dua olmak üzere üç bölümden oluşur.
  7. Olayların geliştiği bölümler nesir, duyguların yoğun olarak anlatıldığı bölümler nazım şeklindedir. DEVAMI