Edebiyatta Açıklık

Edebiyatta Açıklık

AÇIKLIK: Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı ifade etmesi, kolayca anlaşılabilmesidir. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması durumu,  vuzuh demektir.  Bir cümleden herkesin aynı anlamı çıkarmasıdır. Bir cümle çeşitli anlamlara gelirse, farklı şekillerde anlaşılmaya yol açarsa açık değildir. Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması, noktalama yanlışlığı, karşılaştırma eksikliği, zamirlerin gelişigüzel kullanılması açıklığa engel olur.

1. Örnek: “Yüzme en iyi denizde öğrenilir, ağrısız kulak delinir, izinsiz inşaata girilmez, alkollü araç kullanmayın, uykusuz direksiyona geçmeyin, balkondan akan insan selini izliyorduk.”cümlelerinde sözcüklerin yanlış yerde kullanılması cümlelerin doğru anlaşılmasına engel olmaktadır. Açıklık ilkesine aykırıdır.

2. Örnek: “Bu konuşmanın en ilginç yönüydü, bayan satıcıya vitrinde gördüğü kazağın eşini almak istediğini söyledi, küçük çam ağacının arkasına saklanmıştı, oku da adam ol baban gibi eşek olma, soyut resmi Doğan’dan çok severim.”cümlelerinde virgülün kullanılmaması cümlelerin doğru anlaşılmasına engel olmaktadır. Açıklık ilkesine aykırıdır.

3. Örnek: “Kazandığını duydum, gitmeyeceğini biliyoruz, arkadaşını tanıdık, kitabını kaybettin, sınıfına gidelim, davranışından  memnun değilim.”cümlelerinde kişi zamirinin kullanılmaması cümlelerin doğru anlaşılmasına engel olmaktadır. Açıklık ilkesine aykırıdır. Bu cümlelerin başına hem “senin” hem de “onun” kişi zamiri getirilebilmektedir, bu da anlam belirsizliğine yol açmaktadır.