EDEBİYATIMIZDA İLKLER

EDEBİYATIMIZDA İLKLER
EDEBİYATIMIZDA İLKLER
 1. İlk resmi Gazete: Takvim-i Vekayi, 1831
 2. İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis, William Churchill, 1840
 3. İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval, Şinasi, Agâh Efendi, 1860
 4. İlk Batılı anlamda tiyatro eseri: Şair Evlenmesi, Şinasi
 5. İlk noktalama işaretlerini kullanan yazar: Şinasi
 6. İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi
 7. İlk atasözleri kitabı: Durub-ı Emsal-i Osmaniye, Şinasi
 8. İlk şiir çevirileri: Tercüme-i Manzume, Şinasi
 9. İlk eleştiri Batılı anlamda: Namık Kemal, Tahrib-i Harabat
 10. İlk tarihi roman: Cezmi, Namık Kemal
 11. İlk edebi roman: İntibah, Namık Kemal
 12. Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Vatan yahut Silistre, Namık Kemal
 13. İlk antoloji: Harabat, Ziya Paşa  DEVAMI