Biyografi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

BİYOGRAFİ:

 1. Ünlü kişilerin hayatlarını, yaptıklarını, yaşadıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve eserlerdir.
 2. Biyografisi yazılan kişi tanınmış biri olmalıdır.
 3. Anlatılanlar bilgi ve belgelere, kanıt ve tanıklara dayandırılmalıdır.
 4. Objektif olunmalıdır.
 5. Kişinin ailesi, çevresi, öğrenim hayatı, evliliği, çocukları, başarıları, sosyal hayatı verilmelidir.
 6. Hayatındaki kronolojik sıraya uyulmalıdır.
 7. Açık, sade bir dil kullanılmalıdır.
 8. Kişinin önemi, diğer kişilerden farkları anlatılmalıdır.
 9. Söylentilere, asılsız bilgilere yer verilmemelidir.
 10. Öğretici metinlerdir.
 11. Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
 12. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
 13. Kahraman ile anlatıcı farklıdır.
 14. Üçüncü kişi ağzından anlatım vardır, bu yönüyle anı ve günlükten ayrılır.
 15. Açıklama tekniği kullanılır.
 16. Fuat Köprülü modern biyografi tekniğinin kurucusu sayılır.
 17. Divan edebiyatında “tezkire” ya da “tercüme-i hal” denir.
 18. Peygamberimizin hayatının anlatıldığı eserlere siyer denir.
 19. İlk biyografi, Ali Şir Nevai’nin yazdığı Mecalisü’n- Nefais adlı eserdir.