Adalet Ağaoğlu Bir Düğün Gecesi Romanı Özeti

Adalet Ağaoğlu Bir Düğün Gecesi Romanı Özeti

BİR DÜĞÜN GECESİ:

Adalet Ağaoğlu’nun romanıdır. Bütün olaylar Ankara’da birkaç saatlik düğün esnasında geçer. Her biri ayrı yollar tutturmuş üç çocuk anası Fitnat Hanım’ın torunu Ayşen evlenmektedir. 12 Mart hâdiselerinden bir süre sonradır. Fitnat Hanım’ın büyük oğlu İlhan eski bir milletvekili, hâlen işini bilir zengin bir in-sandır. Karısı Müjgân da bu burjuva hayatına uymuştur. Fitnat Hanım’ın öğretim üyesi olan küçük kızı Aysel marksistir ve yeğeninin düğününe gelmemiştir. Aysel’in kocası Ömer de Siyasal Bilgilerde profesör iken Marksist düşüncelerinden dolayı bir ara görevinden uzaklaştırılmışsa da tekrar görevine dönmüştür. Fitnat Hanımın diğer kızı ressam Tezel, inançsız ve bedbin bir marksistse de, dönemin adamı olmaya yanaşan solcuları göre göre onlara olan inancını da kaybetmiştir. Tezel, iki defa evlenip boşanmıştır, bohem bir hayat sürmektedir. İlhan, kızı Ayşe’nin anarşistler eline düşmekte olduğunu fark ederek onu bir general oğlu olan Ercan’la alelacele evlendirmektedir. (TDK Yayınları Güzel Yazılar, Romanlar, sayfa 303)

Adalet Ağaoğlu Bir Düğün Gecesi Romanı Özeti